Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries


23 januari 2019
contact: Roeland Harms

Deze publicatie is van belang voor docenten, begeleiders, opleiders, didactici en hun studenten, uitgevers en auteurs van leermiddelen die willen werken aan taalgericht vakonderwijs. Ze geeft achtergronden bij dertien prototypische lessenseries voor biologie, economie, geschiedenis, rekenen/wiskunde, techniek en zorg in onderbouw, bovenbouw vmbo, havo en vwo. Doel van de publicatie is het stimuleren van taalgericht vakonderwijs door inspirerende versies van taalgerichte lessen te tonen die integraal te gebruiken zijn en aangepast kunnen worden.


Jaar van uitgave: 2010

Hajer, M., Laan, E. van der, & Meestringa, T. (2010). Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden