Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen


23 januari 2019
Deze taalontwikkelingslijn is bedoeld voor peuterleidsters en leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs. Het brengt in een overzichtelijk schema de taalontwikkelingslijn van kinderen van 2 tot 7 jaar in beeld. Het gaat om de domeinen mondelinge taalvaardigheid, ontluikende - en beginnende geletterdheid en taalbeschouwing. Met deze doelen kunnen peuterleidsters en leerkrachten zien wat kinderen aan het begin van groep 1 (eind van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf) en aan het eind van groep 2 bereikt zouden moeten hebben, dan wel ervaring in moeten hebben opgedaan, om uiteindelijk met vertrouwen te kunnen starten in groep 3. Er zijn ook doelen voor rekenen en sociaal-emotioneel voor kinderen van 2 tot 7 jaar.

Jaar van uitgave: 2010

Langberg, M. (2010). Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen. Enschede: SLO.