Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek


23 januari 2019

Deze publicatie is van belang voor docenten in het vmbo en voor iedereen in het onderwijs die zich bezighoudt met taalbeleid. Hoofdvraag van deze overzichtstudie is: hoe effectief en bruikbaar is geïntegreerd taal/vakonderwijs (GTVO)? De resultaten worden samengevat in vier rubrieken: effecten van grootschalige evaluatiestudies naar GTVO; ervaringen met samenwerking van taaldocenten en vakdocenten; taalonderwijs aan tweede taalleerders; samenhang tussen taal en vakinhoudelijke competenties. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen. Drie voorbeelden hiervan: keer niet terug naar het traditionele grammaticaonderwijs; bevorder de samenwerking tussen docenten Nederlands en de vakdocenten zodat het taalonderwijs niet los staat van de beroepsopleiding; laat het taalonderwijs niet opgaan in het vakonderwijs, maar zorg ervoor dat het een eigen plaats en identiteit in de opleidingen heeft.


Jaar van uitgave: 2012

Elbers, E. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht en Den Haag: Universiteit Utrecht en PROO.