Writing with peer response using genre knowledge. A classroom intervention study


23 januari 2019

Dit proefschrift is relevant voor iedereen die zich – direct of indirect – bezighoudt met schrijfonderwijs aan leerlingen van tien tot vijftien jaar (groep 8 primair onderwijs, onderbouw vo). Het gaat over het leren schrijven met peer respons en instructie in genrekennis. Peer respons is een vorm van samenwerking tussen leerlingen (in tweetallen of groepjes) tijdens de verschillende fasen van het schrijfproces. In een interventiestudie is het effect onderzocht van een lessenserie voor het schrijven van de genres 'verhaal' en 'instructie' op de schrijfvaardigheid van leerlingen uit groep 8 van het primair onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen die schrijfonderwijs met peer respons en genrekennis krijgen, aanmerkelijk betere teksten schrijven dan leerlingen in een controlegroep.


Jaar van uitgave: 2012
ISBN: 978-90-365-3489-5

Hoogeveen, M. (2012). Writing with peer response using genre knowledge. A classroom intervention study. Enschede: Thesis University of Twente.