Werken aan vaktaal bij de groene vakken


19 februari 2019
Deze brochure laat zien hoe een leraar bij de groene vakken in het vmbo taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de leraar een scherp beeld krijgt van welke vaktaal of Cognitief Academische Taalvaardigheid (CAT) hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan het einde van een bepaalde lessenreeks. Daarbij stelt hij zich de vraag welke talige ondersteuning hij aan leerlingen moet bieden, gegeven hun Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid (DAT). Naast een procedure voor het herontwerpen van lessen biedt de brochure ook lesvoorbeelden die deze werkwijze illustreren.

Jaar van uitgave: 2013
ISBN: AN 5.6212.557

Kroon, H., Hajer, M., Scharten, R., & Vos, B. de. (2013). Werken aan vaktaal bij de groene vakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO.