Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs


23 januari 2019
Iedereen kan leren schrijven behandelt de volgende kernvragen: hoe leren kinderen in het basisonderwijs teksten schrijven, hoe goed moeten ze daarin worden en hoe kunnen leerkrachten hen daarbij ondersteunen? Onderzoek van de Inspectie toont aan dat er op scholen weinig tijd wordt uitgetrokken voor het schrijven van teksten en dat de didactiek te wensen overlaat. Voor leerkrachten ligt hier een uitdaging, want een goede schrijfvaardigheid wordt steeds belangrijker in allerlei onderwijs- en beroepssituaties.
'Iedereen kan leren schrijven' bevat een schat aan handreikingen, praktijkvoorbeelden en ideeën voor leerkrachten die beter willen worden in het geven van schrijflessen. De aanpak is gebaseerd op de beproefde werkwijze van taalvorming: kinderen in alle groepen van de basisschool leren teksten schrijven over hun eigen ervaringen. Hiermee wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen op schrijfgebied. Van hieruit kunnen kinderen geleidelijk steeds bewuster leren schrijven voor specifieke doeleinden, en daarbij verschillende tekstgenres onderscheiden. Leerkrachten moeten hen daarbij in alle fasen van het schrijfproces uitdagen en ondersteunen: door inhoudelijke gesprekken te voeren over schrijfonderwerpen, door schrijven steeds af te wisselen met praten, door voorbeeldteksten te analyseren en door teksten klassikaal en in tweetallen te laten bespreken.

Jaar van uitgave: 2014
ISBN: 9789046903988

Norden, S. van. (2014). Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.