Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap!


23 januari 2019
Zaakvakken en taal beschrijft welke taalactiviteiten goed werken in het zaakvakonderwijs. De activiteiten zijn gericht op mondelinge interactie, uitbreiding van de woordenschat, conceptuele ontwikkeling, begrijpend lezen van zaakvakteksten, zelf teksten schrijven en het gebruik van internet en webquests. Daarnaast kan een leerkracht met het boek zelf een activiteitenreeks leren organiseren en plannen. In het boek staan direct bruikbare praktijkvoorbeelden beschreven van de activiteitenreeksen Middeleeuwen, Het hart en Natuurrampen.

Jaar van uitgave: 2010
ISBN: 9789077529386

Elsäcker, W. van, Damhuis, R., Droop, M., & Segers, M. (2e druk). (2010). Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap! Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.