Boekverslagen analyseren met het referentiekader taal


19 februari 2019

In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van literaire competenties gekoppeld aan schrijfvaardigheid in de onderbouw van het vo. Sinds de invoering van het referentiekader taal en rekenen heeft SLO zich ten doel gesteld de referentieniveaus concreet te maken en ervaring op te doen met het werken ermee. Deze publicatie presenteert een concretisering van het referentiekader taal aan de hand van een specifieke taak: het boekverslag. In de SLO benadering is het boekverslag een middel om leerlingen in hun ontwikkeling te begeleiden, zowel op het gebied van literaire competentie als op het gebied van schrijven.


Jaar van uitgave: 2012

Leeuw, B. van der, & Ravesloot, C. (2012). Boekverslagen analyseren met het referentiekader taal. Enschede: SLO.