Mondelinge Communicatie. Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling


23 januari 2019
Met Mondelinge Communicatie  wordt kinderen geleerd stapsgewijs actief en doeltreffend te spreken. In het boek staan veel praktische suggesties voor mondelinge taalactiviteiten. Drie beproefde werkwijzen staan centraal. In Verhalen vertellen nodigt de leerkracht de kinderen uit een persoonlijk verhaal te vertellen. In Interactie in de kleine kring leert de leerkracht kinderen actief aan kleine gesprekgroepjes deel te nemen. Hoe de leerkracht ervoor zorgt dat leerlingen actief meedoen aan gesprekken waarin ze nieuwe kennis opdoen, komt uitgebreid aan bod in Gesprekken om te leren. Elke werkwijze sluit af met Perspectieven waarin de concrete toepassingen voor de hogere groepen staan beschreven. De bundel gaat uitvoerig in op de betekenis van interactief taalonderwijs voor de praktijk en op de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid.

Jaar van uitgave: 2003
ISBN: 9789055542383

Damhuis, R., & Litjens, P. (2003). Mondelinge Communicatie. Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.