Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peilingen in 2011 en 2012 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO


23 januari 2019

In deze balans wordt gerapporteerd over peilingsonderzoeken die uitgevoerd zijn in de periode 2011-2012 in zowel jaargroep 8 en 5 van het basisonderwijs als in de eindgroep van het SBO en maakt onderdeel uit van de Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau (PPON). Alle uitkomsten met betrekking tot lezen zijn verenigd in één rapportage. Er wordt dus zowel van begrijpendlezen vaardigheden als andere vaardigheden verslag gedaan. Er is nagegaan hoe vaardig leerlingen zijn in het begrijpen en interpreteren van geschreven teksten en het reflecteren op deze teksten. Daarnaast is het vaardigheidsniveau bepaald voor studerend lezen, alfabetiseren en opzoeken van informatie, woordenschat en technisch lezen.


Jaar van uitgave: 2014

Kuhlemeier, H., Jolink, A., Krämer, I., Hemker, B., Jongen, I., Berkel, S. van, & Bechger, T. (2014). Balans van de leesvaardigheid in het basis- en speciaal basisonderwijs 2. Uitkomsten van de peilingen in 2011 en 2012 in groep 8, groep 5 en de eindgroep van het SBO. Arnhem: Cito.


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema