Portaal. Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs


23 januari 2019
In Portaal komen alle aspecten van het taalonderwijs in het basisonderwijs aan de orde. In deze vierde herziene druk blijft de structuur ten opzichte van de derde druk wel gehandhaafd. De inhouden die pabostudenten zich eigen moeten maken, zijn geformuleerd in de Kennisbasis die op elke pabo centraal wordt getoetst. Alle begrippen die in de Kennisbasis voorkomen, worden in Portaal in hun context behandeld. De begrippen zijn toegankelijk via het register in Portaal.
In Portaal is de weg beschreven naar de eindniveaus 1F en 1S/2F voor alle domeinen van het taalonderwijs die in het Referentiekader Taal worden genoemd. Mede op wens van gebruikers is de structuur van het hoofdstuk over schrijven gewijzigd: schrijven (stellen) en spellen zijn afzonderlijk van elkaar uitgewerkt. Het hoofdstuk over jeugdliteratuur heeft een forse uitbreiding gekregen.
Op de website die bij Portaal hoort, is een begrippentrainer opgenomen met behulp waarvan studenten zich kunnen voorbereiden op hun Kennisbasistoets. Ook staan er aanwijzingen voor het modulair gebruik van Portaal, bijvoorbeeld een module onderbouw en bovenbouw en adviezen om met gebruikmaking van Portaal de kennisbasis te bestuderen. Op de website zijn ook lesvoorbeelden met video’s te vinden.

Jaar van uitgave: 2014
ISBN: 9789046904084

Paus, H., & Bacchini, S. (2014). Portaal. Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Vrije trefwoorden