Handbook of Early Literacy Research


23 januari 2019

Er is nog een lange weg te gaan, voordat we aan de onderwijsbehoeftes van leerlingen gericht op geletterdheid kunnen voldoen. Dit boek is een handboek met onderzoek naar ontluikende geletterdheid. Het is het derde deel van auteurs.
Het boek bespreekt verschillende onderzoeken, het belang van het vroegtijdig ontwikkelen van vaardigheden bij jongere kinderen en maakt daarbij een vertaalslag naar de praktijk.
Dit boekdeel gaat verder in op belangrijke onderwerpen voor in het werkveld, zoals demografische factoren, vroegtijdige interventies en sociaal beleid. Ook wordt er in gegaan op onderzoek naar oog-bewegingen en breinonderzoek om zo de complexiteit van het lezen beter te begrijpen. En er wordt aandacht besteed aan het belang van een goede woordenschat voor het lezen en het fonemisch bewustzijn.
De interventies benoemt in het boek, hebben de aandacht van beleidsmakers en onderwijzers omdat gebleken is dat het op lange termijn de resultaten van leerlingen kan verbeteren. Daarbij geven ze het belang aan van de betrokkenheid van zowel, ouders, voorschoolse opvang en de school.
Zoals de schrijvers zelf zeggen geeft het boek 'the state of art' (de huidige stand van zaken) van vroege geletterdheid aan en implicaties op dit gebied.


Jaar van uitgave: 2011
ISBN: 978-1-60918-027-0 (hardcover) en 978-1-4625-0335-3 (paperback))

Neuman, S.B., & Dickinson, D.K. (2011). Handbook of Early Literacy Research. New York: The Guilford Press


toon meer