Thuistaal in Beeld


19 december 2019

Een school krijgt te maken met kinderen van verschillende talige achtergronden. Niet alleen als het gaat om de taal zelf (Nederlands, dialect, Fries, of een allochtone taal), maar ook de taalrijkheid van de gezinnen verschilt. De rijkheid van het taalaanbod thuis is dus bepalend voor het taalvaardigheidsniveau. Of in een gezin standaard Nederlands of een dialect wordt gesproken heeft daar geen invloed op. Voor een leerkracht die gerichte ondersteuning wil bieden aan kinderen met een taalachterstand is het van belang om te weten waar die achterstand precies zit. Het instrument Thuistaal in beeld geeft leerkrachten aanknopingspunten om de thuissituatie van de leerlingen te onderzoeken.


Jaar van uitgave: 2005

Pulles, M. & Stellingwerf, B. (2005) Thuistaal in Beeld. Een aandachtspuntenlijst voor leerkrachten bij huisbezoek. Groningen: Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie.


toon meer

Sector