Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo


23 januari 2019
contact: Roeland Harms

Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo. Het is gebaseerd op de respons op vragenlijsten voor docenten en sectievoorzitters Nederlands en afdelingsleiders havo/vwo (Ntotaal = 207).

Er si gevraagd naar de inrichting van het lees- en literatuuronderwijs, het belang ervan, het schoolbeleid, de samenwerking met mediatheek en openbare bibliotheek, het leesklimaat op school, de afspraken rond het lezen van boeken op school, de toetsen en de ervaren successen en knelpunten.

De uitkomsten zijn als volgt samne te vatten:

  • het vergroten van leesplezier is tegelijk een doel, succes en knelpunt;
  • er liggen geen doorgaande leerlijnen vast voor literatuur en informatievaardigheden; die komen komen pragmatisch tot stand;
  • de verantwoordleijkheid voor het lees- en lieratuuronderwijs ligt bij de sectie Nederlands;
  • er is weinig tijd voor letratuuronderwijs;
  • lezenvoordelijst.nl heeft een stevige plaats verworven;
  • er is behoefte aan nieuwe materialen, dan wel een betere ontsluiting van wat er zoal al beschikbaar is;
  • de meningen over de boekencollectie op school lopen uiteen en het programma Bibliotheek op school van de Openbare bibliotheken is meestal onbekend.

Het rapport sluit af met aanbevelingen voor onder meer de opdrachtgever, de Stichting Lezen.Jaar van uitgave: 2016

Oberon (2016). Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo. Amsterdam: Stichting Lezen.