Passende perspectieven vmbo: Leerroutes Taal


19 december 2019

Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen (m.n. de bb/kb leerlingen) heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Deze publicatie is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen. De ontwikkelde leerroutes hebben als doel om leerlingen met achterstand op het gebied van taal een optimale weg af te laten leggen om niveau 2F te bereiken. Maatwerk en doelgericht werken zijn hierbij noodzakelijk.


Jaar van uitgave: 2017

Jansma, N., Ekens, T., & Laan, van der A. (2017). Passende perspectieven vmbo: leerroutes taal voor vmbo bb/kb. Enschede': SLO.


toon meer

Leerplankundig thema