Literaire competentie in groep 3 tot en met 8


23 januari 2019

Deze publicatie is een samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie.

Drie hoofdvragen staan centraal:

  • Wat wordt er precies verstaan onder literaire competentie, specifiek onder literaire competentie in het basisonderwijs?
  • Hoe vertalen theorieën en onderzoek op het gebied van literaire competentie zich naar de huidige taal- en leesmethodes?
  • Wat wordt er wat betreft literaire competentie verwacht van kinderen in groep 3 tot en met 8 en wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een leerlijn literaire competentie voor deze groepen?

Jaar van uitgave: 2009

Ghonem-Woets, K. (2009). Literaire competentie in groep 3 tot en met 8. Amsterdam: Stichting Lezen.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema