De leesvaardigheid van vmbo leerlingen


23 januari 2019

Dit hoofdstuk presenteert een onderzoek naar de leesvaardigheid van vmbo leerlingen aan het begin van de middelbare school. Voor leerkrachten geeft dit een beeld van de variatie in leesniveau tussen leerlingen zoals zij binnenkomen in de eerste klas.

In het onderzoek is antwoord gezocht op de volgende vragen:

  • Zijn brugklasleerlingen in het algemeen voldoende leesvaardig om hun schoolboeken zelfstandig te begrijpen?
  • Hoe leesvaardig zijn vmbo-leerlingen?
  • Hoe groot zijn de percentages leerlingen van wie we moeten aannemen dat ze onvoldoende in staat zijn hun schoolboeken met begrip te lezen?
  • Welke taalproblemen en behoeften leven er bij leerlingen zelf?
  • Wat kan de school er volgens de leerlingen eventueel aan doen?

Jaar van uitgave: 2007
ISBN: 9789059722439

Hacquebord, H. (2007). De leesvaardigheid van vmbo-leerlingen. In: D. Schram (Red.). Lezen in het vmbo, onderzoek – interventie – praktijk. Delft: Uitgeverij Eburon, 55-75.


toon meer

Leerplankundig thema