Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in AmsterdamWest. Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands.


23 januari 2019

Deze onderzoeksrapportage brengt de taalvaardigheid van leerlingen van de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs in Amsterdam-West in kaart.

Het onderzoek toont aan dat er significante verschillen zijn in begrijpend leesniveau en woordenschatniveau tussen leerlingen van verschillende niveaus. Over het algemeen wordt op alle niveaus niet aan de norm voldaan. Het percentage zwakke lezers en leerlingen met een zwakke woordenschat ligt hier lager dan het landelijk gemiddelde.

Verder zijn in dit onderzoek de effecten onderzocht van de methode Nederlands, het aantal minuten Nederlands per week en de remediëring op de scholen op het gebied van taal. Ook is gekeken naar samenhang tussen achtergrondkenmerken van leerlingen en hun taalniveau.


Jaar van uitgave: 2013

Welie, C. J. M. (2013). Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in AmsterdamWest. Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.


toon meer