Naar een gestructureerd curriculum voor het literatuuronderwijs


23 januari 2019

Dit artikel gaat over de totstandkoming van een didactisch instrumentarium waarmee docenten de literaire ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen en stimuleren. Literaire ontwikkeling bleek uit eerder onderzoek geen goed gestructureerde opbouw te kennen.


Jaar van uitgave: 2009

Witte, T., Rijlaarsdam, G., & Schram, D. (2009). Naar een gestructureerd curriculum voor het literatuuronderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 10(2), 24-34.


toon meer

Leerplankundig thema