Why Education Needs Linguistics (And Vice Versa).


13 mei 2020

In dit artikel wordt beargumenteerd waarom onderzoek in de linguistiek belangrijk is voor het onderwijs. Daarbij moet echter ook de impact van onderwijs op de linguistiek worden bekeken. Niet al het onderzoek hoeft gericht te zijn op de onderwijskundige context, maar het is wel van belang om ook onderzoek te doen dat wel is afgestemd.


Jaar van uitgave: 2004

Hudson, R. (2004). Why Education Needs Linguistics (And Vice Versa). Journal of Linguistics, 40(1), 105-130.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden