Wiskunde havo/vwo: leerlijnen landelijke kaders


23 januari 2019
contact: Jos Tolboom

Dit document is van belang voor leerkrachten po en wiskundedocenten vo. Het biedt een schematisch overzicht (in de vorm van posters) waarop per vak en per leergebied te zien is welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs, via onderbouw naar de examenprogramma’s in de bovenbouw. Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. Dit pakket bevat de schema's voor wiskunde A, B, D en C voor havo en vwo.


Jaar van uitgave: 2009

Hoeven, M. van der, & Meijs, L. (2009). Wiskunde havo/vwo: leerlijnen landelijke kaders. Enschede: SLO.