Hulpprogramma rekenen-wiskunde groep 7/8


23 januari 2019

Met dit programma kunnen leerkrachten in groep 7 en 8 zwakkere leerlingen begeleiden voor wie het leertempo en abstractieniveau van de reguliere reken/wiskundemethode te hoog liggen. De kern van het programma omvat twintig werkbladen die bedoeld zijn voor twintig lessen van ongeveer een uur, twintig bijbehorende lesbeschrijvingen, en een aantal additionele materialen (zoals duimstokken en maatbekers) die door de gebruiker van het programma zelf dienen te worden aangeschaft. Verder is er een beschrijving beschikbaar voor een basisleerlijn procenten (soortgelijke beschrijvingen voor de domeinen van kommagetallen en meten zijn nog niet ontwikkeld) en een eerste versie van een 'Afbakening van aandachtsgebieden voor de doorgaande lijn naar het vmbo'. Deze afbakening is mede tot stand gekomen in overleg met een vmbo-school in Rotterdam, in dezelfde regio waar de kern van het programma op twee basisscholen is uitgeprobeerd. Ondanks deze onvolledigheid biedt het programma goede mogelijkheden om zwakke leerlingen in groep 7 en 8 die nu vaak op een onbevredigende manier moeten 'meehobbelen' met de reguliere rekenlessen, een nieuwe start te laten maken en zich, op hun eigen niveau, de nodige kennis, inzichten en vaardigheden eigen te laten maken rond belangrijke leerstofdomeinen als procenten, meten en kommagetallen.


Jaar van uitgave: 2007

Buijs, K., & Zwaart, P. van der. (2007). Hulpprogramma rekenen-wiskunde groep 7/8. Geraadpleegd op 14 maart 2017, van https://downloads.slo.nl/Documenten/Buijs_2007_Prototype-hulpprogramma-7-8.pdf