Rekenboog.zml


23 januari 2019

Deze website laat docenten zml zien hoe reken/wiskundeonderwijs zinvol en betekenisvol moet en kan zijn voor de zeer moeilijk lerende leerling. Niet alleen tijdens het leren van 4 tot 20 jaar, maar ook zinvol met het oog op redzaamheid in het dagelijks leven (wonen, werk, vrije tijd), nu en in de toekomst. Deze website biedt de docent diverse producten ten behoeve van de doelgroep, zoals op niveau, kerndoel en leerstofdomein geordende lessen. Het gegeven ‘zinvol en betekenisvol’ stelt hoge eisen aan wat er aan rekenen-wiskunde zml geleerd en onderwezen zou moeten worden en hoe het kan worden vormgegeven en in de praktijk gerealiseerd. Op deze fundamentele vragen zijn door het project Rekenboog.zml onderbouwde antwoorden gegeven. Wat er geleerd en onderwezen zou moeten worden is terug te vinden in kerndoelen, leerlijnen en lessen. Uit achtergronden en de lessen zelf komt een concreet beeld naar voren hoe een en ander in de praktijk te realiseren is.


Jaar van uitgave: 2012

SLO, Freudenthal Instituut, & CED Groep. (2012). Rekenboog.zml. Geraadpleegd op 25 oktober 2013, van http://rekenboog.slo.nl