Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F


23 januari 2019

Deze publicatie is bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daar zitten kinderen die moeite hebben met rekenen. Hun achterstand ten opzichte van de klasgenoten én dat wat de reguliere rekenmethode biedt, wordt steeds groter en ze leren in verhouding steeds minder. Voor sommigen van hen is het niet haalbaar alle doelen te halen die de rekenmethode nastreeft. Deze checklist helpt de school om na te gaan of het verantwoord is aan deze groep kinderen lagere rekendoelen te stellen, zodat zij wél het minimumniveau 1F kunnen halen aan het eind van de basisschool.


Jaar van uitgave: 2012

Noteboom, A., Os, S. van, & Versteeg, B. (2012). Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. Enschede: SLO.