Wiskunde vmbo. Leerlijnen landelijke kaders


23 januari 2019

Dit document is van belang voor leerkrachten po en wiskundedocenten vo. Het biedt een schematisch overzicht (in de vorm van posters) waarop per vak en per leergebied te zien is welke doorlopende lijn er is vanuit de kerndoelen in het primair onderwijs, via onderbouw naar de examenprogramma’s in de bovenbouw. Scholen kunnen deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor het eigen vak of voor het leergebied. Dit pakket bevat de schema's voor alle leerwegen in het vmbo.


Jaar van uitgave: 2009

Hoeven, M. van der, & Meijs, L. (2009). Wiskunde vmbo. Leerlijnen landelijke kaders. Enschede: SLO.