De invoering van referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het VMBO


23 januari 2019

Dit onderzoeksrapport is van belang voor docenten beroepsgerichte vakken, docenten algemeen vormende vakken en leidinggevenden in het vmbo. Hoofdvraag van het onderzoek: hoe bereidt het vmbo zich voor op de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen?


Jaar van uitgave: 2010

Grinsven, V. van, & Elphick, E. (2010). De invoering van referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het VMBO. Utrecht: DUO Market Research.