Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen


23 januari 2019

De concept kerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt' en 'dagbesteding'. De concept kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De kerndoelen vso worden naar verwachting in 2013 opgenomen in het wettelijk kader. Tot die tijd zijn het nog concept kerndoelen. Deze zijn echter al wel voor scholen te gebruiken.


Jaar van uitgave: 2011

Projectgroep Passende kwalificaties-kerndoelen vso. (2011). Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen. Enschede: SLO.


toon meer