slo context po 17 burgerschap in beeld


11 april 2019

De samenleving hecht steeds meer belang aan burgerschapsonderwijs. Dat blijkt ook uit het recente wetsvoorstel van minister Slob, bedoeld om scholen duidelijk te maken waar het om moet gaan bij burgerschapsonderwijs: ‘de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten en het bijbrengen van de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving’.


bron: SLO context po, september 2017