10-14 onderwijs

13 januari 2020

Wat is 10-14 onderwijs?

De naam zegt het al, 10-14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van klas 1 en 2 zitten samen op school. Primair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Het goede van het primair onderwijs (zelfstandigheid, samenwerken, één of twee leraren) en het goede van het voortgezet onderwijs (vakinhoud en verdieping) komt in het 10-14 onderwijs samen.

Waarom 10-14 onderwijs?

Voor veel leerlingen is overgang van primair naar voortgezet onderwijs best een grote stap. Vooral in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs is een grote mate van voortijdige uitstroom en doorstroom naar andere onderwijssoorten. Leerlingen kunnen in een 10-14 onderwijsroute doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Ook krijgen leerlingen de kans om de selectie voor het voortgezet onderwijs uit te stellen tot halverwege klas 2. Ze kunnen er langer over doen om te ontdekken wat bij ze past.

Regeerakkoord 2017-2021

In het regeerakkoord staat de volgende zin: "Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14 scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo'n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte."
Dat het thema leeft in het onderwijs is duidelijk. Nog maar een paar scholen zijn daadwerkelijk gestart, maar bij veel scholen is er een behoefte om de leerling meer in z'n eigen tempo de overstap te laten maken. De experimentele ruimte benutten is zeker iets dat scholen willen.

Wat doet SLO?

SLO ontwikkelt doorlopende leerlijnen voor alle vakken/domeinen van primair naar voortgezet onderwijs, zodat er een ononderbroken leerlijn komt voor 10-14 onderwijs die ook weer goed aansluit op de uitstroom naar het vervolgonderwijs.
Deze leerlijnen worden omgezet in leerlingentaal, zodat de leerling zelf met de leerdoelen aan de slag kan. Dit doet SLO in samenwerking met een aantal gestarte 10-14 scholen. Zij kunnen direct testen of de overzichten werken in hun onderwijspraktijk. De 10-14 scholen werken vaak met persoonlijke leerroutes voor de leerlingen en het onderwijs daarop afgestemd.
Met blogs houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen binnen het project 10-14 onderwijs..

Wat hebben andere scholen eraan?

De doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs helpen scholen om weloverwogen keuzes te maken in het schooleigen curriculum. Ook als er geen 10-14 onderwijsconcept is, is het goed om afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs te zoeken over een doorlopende leerlijn.

Conferentie 10-14 op 22 januari 2020

Spring High, Onderwijsroute 10-14, Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs (voorheen: Kwartiermakers 10-14 Onderwijs) en SLO nodigen je graag uit voor deze conferentie.

Deze conferentie is bedoeld voor leraren en schoolleiders van (startende) 10-14 onderwijsinitiatieven; we willen vooral van elkaar leren.

  • Wie heeft al een goede doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde uitgewerkt en wil dit voorbeeld laten zien?
  • Waar en hoe wordt het eigenaarschap van leerlingen bevorderd? Hoe ziet dat eruit in het curriculum en bij de leraar?
  • Welke vaardigheden heeft een leraar nodig om 10-14 leerlingen te kunnen coachen?
  • Waar worden groepen heterogeen samengesteld en wat zijn de voor- en nadelen?

Zomaar een paar ingewikkelde vragen die beantwoord kunnen worden met meerdere good practices van bestaande 10-14 scholen.  We verbinden je vragen en ervaringen ook met de leerplanontwikkeling van SLO en de meest actuele inzichten opgedaan bij Curriculum.nu.
Aanmelden kan via deze pagina.