10-14 onderwijs

21 februari 2020

Primair en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14 scholen

De naam zegt het al. 10 - 14 onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. We noemen het ook wel Tienerscholen. Leerlingen van groep 7 en 8 en leerlingen van klas 1 en 2 zitten samen op school en stellen selectie voor het voortgezet onderwijs uit tot klas 2 van het voortgezet onderwijs.

Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs”
Regeerakkoord 2017-2021

Het gaat dan om leerlingen die er langer over doen om te ontdekken wat bij hen past of leerlingen voor wie de stap van primair naar voortgezet onderwijs te groot is.

Dat het thema leeft in het onderwijs is duidelijk. Steeds meer scholen starten met 10 -14 onderwijs of denken na over andere manieren van een betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. Voor deze vorm van samenwerking is er nu meer experimentele ruimte, die goed wordt benut door een flink aantal scholen dat al is gestart.

SLO draagt een steentje bij

Samen met 10 – 14 scholen werkt SLO aan doorlopende leerlijnen die scholen helpen om goede keuzes te maken in het schooleigen curriculum. Ook als er geen 10-14 onderwijsconcept is, is het goed om afstemming over een doorlopende leerlijn tussen primair en voortgezet onderwijs te zoeken. Voor vrijwel alle vakken/leergebieden zijn er overzichten van een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. We noemen ze leerdoelkaarten. Bij een aantal ervan vind je een video waarin leerlingen uitleggen hoe zij ermee werken. Hier heb je vast een voorproefje.

Als je deze leerdoelenkaarten inzet in groepen waarin leerlingen meer op hun eigen niveau leren, dan zul je merken dat ze meer zelfstandig gaan werken. Dat maakt het ontwikkelen van hun executieve vaardigheden nog belangrijker. Want dan kunnen zij hun eigen leren beter organiseren. Hiervoor heeft SLO materialen en leeractiviteiten ontwikkeld waarmee je gelijk aan de slag kunt.

Maar we kunnen ons goed voorstellen dat je ook meer wilt weten over wat we leren, zien en meemaken op 10 – 14 scholen die al goed op weg zijn. Hiervoor schrijven wij (of gastschrijvers) regelmatig een Blog. Zo krijg je een inkijkje in de 10 – 14 praktijk. We nodigen scholen ook uit om te delen wat er allemaal in hun praktijk gebeurt, waar ze tegenaan lopen of op welke vraag ze nog een antwoord zoeken. Hier verzamelen we hun verhalen en … nieuwe verhalen zijn natuurlijk altijd welkom! Kortom, 10 – 14 scholen zijn inspirerend en ze delen graag! Zij vormen samen ook een netwerk met een eigen website.