Passende perspectieven taal & rekenen

11 december 2019

Op elke school en in iedere klas zitten wel leerlingen die moeite hebben met het behalen van de fundamentele doelen van het Referentiekader taal en rekenen. Leerlingen voor wie vaak een ontwikkelingsperspectief is vastgesteld, en die naar verwachting niveau 1F of 2F niet zullen halen op het beoogde moment. Hoe help je deze leerlingen verder?

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten en dat ze alsnog referentieniveau 1F en/of (onderdelen van) 2F halen. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen, passend bij een bepaalde uitstroombestemming, ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

Webinar leerroutes

Leerroutes taal en rekenen. Welk probleem lossen ze op? Hoe zet je ze in? Wat zijn de ervaringen in de praktijk? SLO'er Annette van der Laan neemt je in een webinar met docenten en adviseurs mee in de wereld van de leerroutes taal en rekenen en beantwoordt de bovenstaande vragen.

Leerroutes en doelenoverzichten

Passende perspectieven is een uitwerking van de Referentieniveaus Taal en Rekenen. Voor drie onderwijssectoren zijn er voor taal en voor rekenen leerroutes en doelenoverzichten ontwikkeld met haalbare doelstellingen op relevante onderdelen voor de betreffende onderwijssector. Zo kunnen scholen keuzes maken die passen bij het perspectief van hun leerlingen. Er zijn producten voor:

De leerroutes bouwen op elkaar voort en helpen dus bij het aanbrengen van een doorgaande lijn tussen de onderwijssectoren.

Wegwijzers

De Wegwijzers voor taal en rekenen zijn inleidende publicaties. Aanleiding, doelgroep, inhoud en gebruiksmogelijkheden van de leerroutes en andere producten (met name voor po/s(b)o) passeren kort de revue.

Profielschetsen voor taal en rekenen

Passende perspectieven richt zich op een gedifferentieerde groep leerlingen. De afzonderlijke profielschetsen voor taal en voor rekenen geven zicht op de problematiek waar leerlingen met specifieke beperkingen (denk bijvoorbeeld aan ADHD, ASS) tegenaan kunnen lopen. Per profiel of beperking is er een korte karakteristiek, gevolgd door tips om leerlingen te ondersteunen. Deze profielschetsen zijn gemaakt met het oog op po/s(b)o, maar zijn ook voor andere sectoren goed bruikbaar.

Implementatie

Voor taal en rekenen is er informatie beschikbaar waarin het implementatieproces van Passende perspectieven op scholen stap voor stap wordt uitgelegd. De informatie is te gebruiken als richtlijn voor het begeleiden van scholen die willen werken volgens de visie en producten van Passende perspectieven.

contactpersoon

Annette van der Laan

links

toon meer