Po/s(b)o

10 september 2019

Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat om leerlingen die het referentieniveau 1F naar verwachting niet zullen halen op 12-jarige leeftijd. Dit is een gedifferentieerde groep, de redenen waarom leerlingen niveau 1F niet halen kunnen verschillen:

  • Sommige leerlingen hebben een (boven)normale intelligentie, maar ook een fysieke beperking die er soms voor zorgt dat ze op een lager niveau eindigen dan in hun cognitieve vermogen ligt.
  • Andere leerlingen hebben een specifieke stoornis zoals ESM, dyslexie of dyscalculie.
  • En weer andere zijn minder intelligent en eindigen daardoor over de hele linie op een lager taal- of rekenniveau dan de gemiddelde leerling van dezelfde leeftijd.

Uiteraard zijn er ook leerlingen bij wie een combinatie van factoren een rol speelt.

Vanwege deze diversiteit maakt Passende perspectieven voor het po/s(b)o onderscheid in drie groepen leerlingen. De indeling is gebaseerd op de verwachte uitstroombestemming van leerlingen, die bepaald wordt op ongeveer 10-jarige leeftijd.

doelgroep

Scholen staan voor de uitdaging om ook de bovengenoemde drie groepen leerlingen een passend taal- en rekenaanbod te bieden. Daarvoor is een aantal producten ontwikkeld, onder andere de leerroutes taal en rekenen op drie niveaus.

Lees verder over taal of rekenen