Po/s(b)o taal

9 september 2019

De producten van Passende perspectieven taal helpen scholen om een passend onderwijsaanbod vorm te geven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal. Zo kunnen zij werken aan landelijke, hoge doelen, maar daarbij keuzes maken die passen bij het perspectief van de leerlingen.

Leerroutes taal

De leerroutes voor het po/s(b)o ondersteunen scholen bij het vaststellen van relevante en haalbare doelen voor leerlingen. Ze beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Voor drie doelgroepen zijn leerroutes uitgewerkt voor de domeinen

  • luisteren;
  • lezen;
  • gesprekken en spreken;
  • schrijven.

Maatwerkaanpassingen

De overzichten van maatwerkaanpassingen bevatten concrete suggesties op het gebied van taal- en leesonderwijs die leerkrachten en intern begeleiders van po- en s(b)o-scholen kunnen inzetten voor leerlingen met verschillende profielen, denk aan dyslexie, taal- en ontwikkelingsstoornis, autisme etc.

Hier kunt u overzichten downloaden van concrete suggesties op het gebied van taal- en leesonderwijs die leerkrachten en ib'ers van po en s(b)o scholen kunnen inzetten voor leerlingen met verschillende problematieken. Het overzicht met mogelijke aanpassingen op maat is uitgewerkt naar:

Mondeling op maat

Mondeling op Maat is een observatie-instrument (xlsx, 386 kB) dat po-/s(b)o-scholen helpt om mondelinge taalvaardigheden van leerlingen in kaart te brengen. Met de gegevens uit het instrument kan doelgericht gewerkt worden aan de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


download - leerroutes