Aan de slag

29 augustus 2019

Hier vind je handreikingen, instrumenten en checklists die jou als leraar helpen om formatief evalueren in jouw lessen vorm te geven. Je vindt ze allemaal, geordend naar:

Algemeen

Formatief evalueren: werken aan groei

Formatief evalueren: we horen en lezen er steeds meer over. Maar wat wordt er nu mee bedoeld? Deze publicatie beschrijft helder en overzichtelijk wat we eronder verstaan, wat het belang ervan is en hoe je er vorm aan kunt geven in de klas.

Zelfscan: wat doe jij al aan formatief evalueren in jouw les?

Ga na wat je zelf al doet aan formatief evalueren in jouw lessen. Deze zelfscan (pdf, 772 kB) geeft je inzicht en overzicht aan de hand van de FE-cyclus van Gulikers & Baartman (2017). Per fase hebben we vragen geformuleerd over kennis en vaardigheden van de leraar en kun jij jezelf inschalen. 'De zelfscan helpt me om te zien op welke vaardigheden ik me nog kan ontwikkelen.' (leraar geschiedenis)

Leerlingenscans: wat vinden zij eigenlijk?

Ga na wat je leerlingen zien, ervaren en vinden van formatief evalueren in jouw lessen. Deze leerlingenscan (pdf, 902 kB) geeft je inzicht in hun ervaringen aan de hand van de FE-cyclus. Leg ze naast jouw eigen zelfscan en bespreek de overeenkomsten en verschillen (zie handleiding (pdf, 59 kB)). Wil je meer inzicht in wat leerlingen vinden en ervaren van zelfregulatie, eigenaarschap, motivatie en de leraar-leerling-relatie? Gebruik dan deze scan (pdf, 821 kB) en handleiding (pdf, 57 kB). 'Leerlingen houden me met deze scans een spiegel voor: hoe formatief geef ik eigenlijk echt les?' (leraar Nederlands)

Lesobservatie-instrumenten FE in jouw klas

Nodig een collega uit om jouw les te observeren. Hoe formatief is jouw les? Welke fase(n) van de FE-cyclus gaan er goed? Wat kan er beter? Met behulp van de Lesobservatie-instrumenten FE in jouw klas (docx, 43 kB) en de handleiding (pdf, 88 kB) weet jouw collega precies waarop hij moet letten. 'Altijd spannend als er iemand in de klas komt kijken, maar wat heeft de feedback van mijn collega me geholpen om nieuwe doelen te stellen.' (leraar wiskunde)

Verhelderen van verwachtingen

Verhelderen van leerdoelen samen met leerlingen

Wil je meer weten over leerdoelen en succescriteria? In deze publicatie lees je daar alles over, inclusief drie concrete lesbeschrijvingen uit het voortgezet onderwijs en uitkomsten van literatuuronderzoek. Wil je met je team over het formuleren en delen van leerdoelen en succescriteria in gesprek? Dan zijn de handreiking (pdf, 561 kB) en de checklist (pdf, 354 kB) handige hulpmiddelen. 'Nu snap ik het belang en zie ik voor me hoe het erin de praktijk uitziet' (leraar Spaans).

Verzamelen en analyseren van informatie

Concept checks om te weten waar je leerling staat

In enkele minuten begrips- en andere leerproblemen opsporen én er onmiddellijk en adequaat op reageren. Hoe je dat voor jouw vak kan doen, lees je in deze publicatie.

19 werkvormen 'Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan?'

Op zoek naar activiteiten om met de leerlingen te bespreken waar hij heen gaat, waar hij nu staat en hoe hij bij zijn doel komt? In deze publicatie (pdf, 1.3 MB) staan negentien korte activiteiten op een rij, die je kunt inzetten aan het begin, tijdens of einde van de les. 'Door de werkvorm twee minuten delen wordt het voor mijn leerlingen heel zichtbaar wat ze geleerd hebben tijdens mijn les. Vaak veel meer dan ze in eerste instantie denken!' (Leraar Natuurkunde)